SVENSKA HORNSÄLLSKAPETS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Svenska Hornsällskapet lagrar ditt namn och din e-postadress i medlemsregistret för att dels kunna göra utskick kring föreningens aktiviteter, dels kunna skicka ut medlemstidningen. Om du vill ha medlemstidningen i tryckt format måste vi också lagra din postadress.

Betald medlemsavgift anses som godkännande av att vi lagrar de personliga data som uppges vid anmälan. Medlemskap för ungdomar under 18 år förutsätter vårdnadshavares godkännande.

Medlemsregistret finns endast i kassörens privata dator och uppdateras årligen i maj månad då medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för året tas bort ur medlemsregistret. Vi lämnar aldrig ut personliga data utan samtycke.

När Svenska Hornsällskapet gör utskick via e-post skickar vi alltid adresserna inskrivna som ”dold avsändare”. Alla utskick görs av föreningens kassör.

Svenska Hornsällskapets personuppgiftsansvarige är Hans-Erik Holgersson.
Kontaktuppgifter: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. mobil: 0730-62 52 91.

Som medlem har du rätt att:

• få tillgång till dina personuppgifter;
• få felaktiga personuppgifter rättade;
• få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.


Kontakta kassören Hans-Erik Holgersson om du vill få hjälp med något av ovanstående.
Kontaktuppgifter: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. mobil: 0730-62 52 91.

Om du anser att Svenska Hornsällskapet på något sätt brustit i behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen i september månad 2020