Svenska Hornsällskapets hedersmedlemmar

Svenska Hornsällskapet har vid några tillfällen sedan grundandet 1993 utsett hedersmedemmar för att visa uppskattningen för olika insatser för föreningens arbete eller för valthornskulturen i allmänhet.

Klicka på namnen nedan för att läsa om våra hedermedlemmar.

 

Maria Becker Gruvstedt

Christer Printz

Annmari Wangin

Anita Andersson

Lena Forén Naranjo

Ib Lanzky-Otto

Leif Wangin

Sven Eliasson