Maria Becker Gruvstedt


Utnämndes till hedersmedlem 2018 för initiativtagandet till bildandet av Svenska Hornsällskapet 1993.

Maria Becker Gruvsted Foto: Leif JohanssonFoto: Leif Johansson, Musikhögskolan i Malmö.

 

Jag har spelat horn sedan jag var tolv år och mina lärare då, på 60-talet, var Bengt Sundberg och Bengt Eriksson från Sveriges Radios Symfoniorkester. Jag började studera horn vid Musikhögskolan i Malmö för Ingbert Michelsen när jag var 18 år och efter studierna tog jag lektioner för Thomas Ekman, Sjællands symfoniorkester, och Antonio Iervolino i New York.
Som yrkesverksam arbetade jag många år som hornpedagog i Lund och som frilansmusiker. Samtidigt var jag också metodiklärare vid musikhögskolorna Malmö och Ingesund. Senare blev jag verksam som praktikledare och utbildningsledare för IE-utbildningen vid musiklärarutbildningen i Malmö och idag arbetar jag där som lärare. Parallellt med arbetet på musikhögskolan var jag under ett antal år anställd som utvecklingskoordinator på Kulturcentrum Skåne i Lund. 

Intresset för att utveckla kunskap om undervisning och då särskilt inom horn- och brassområdet har lett till många givande samarbeten och projekt med kunniga och engagerade lärarkollegor och hornister. I gruppen Nordhornped (Erja Joukamo-Ampuja, Frøydis Ree Wekre, Annmari Wangin, Lindsey Stoker, Lisa Ford,) har vi träffats runt om i Norden och i Europa under de senaste 25 åren för att göra studiebesök, samtala med mästerliga hornister och fördjupa diskussionen om hornpedagogiska frågor. De återkommande Nordiska hornsymposierna och givetvis de svenska hornsymposierna 1996, 2006 och 2017 har varit minnesvärda tillfällen där vi hornister träffas, umgås, spelar och engagerat diskuterar horn och hornpedagogik. Likaså har jag tillsammans med Annmari Wangin tagit initiativ till och drivit kursen Brasspedagogiska seminariet i Karlskrona, som nu är inne på det 16:e året. Till detta kommer SHS årsmöteshelger, Skånska horndagar, musikhögskolans brassdagar och mycket, mycket annat. 

Livet tar sina svängar och förutom mitt arbete på musikhögskolan i Malmö är jag sedan några år åter tillbaka i Lund och undervisar sju hornelever där. Detta sätter en riktig guldkant på min tillvaro! Och så spelar jag förstås i Lunds stadsorkester.