Annmari Wangin

 

Utnämndes till hedersmedlem 2018 för initiativtagandet till bildandet av Svenska Hornsällskapet 1993.

Annmari Wangin


Det är väldigt hedrande att ha blivit hedersmedlem. Genom åren har denna förening betytt oerhört mycket för mig och mina elever. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så när jag var med och startade sällskapet 1993. En av orsakerna till att vi startade Svenska Hornsällskapet var att vi lättare skulle kunna organisera det återkommande nordiska hornseminariet. En minnesbild jag har är att vi var några ur interimstyrelsen som satt på min mormors vind och författade stadgarna. Första årsmötet var i Stockholm och inleddes med att hornister ur Sveriges Radios Symfoniorkester spelade för oss.

Jag var ansvarig för det nordiska hornseminariet på Visingsö 1996 och det i Vara 2006. Att det nordiska hornseminariet i Vara skulle bli av var inte helt självklart. På hornseminariet i Danmark några år innan var det nämligen väldigt få deltagare. Man diskuterade då att lägga ner de nordiska hornseminarierna, men jag stod på mig och bad att vi skulle få göra ett försök till i Sverige. Vi var flera som tänkte till och bestämde oss för att starta med en ungdomssatsning för att säkra återväxten. Hornisterna Ib Lanzky Otto och Frøydis Ree Wekre har genom åren bidragit på varje nordiskt hornseminarium. De har konserterat, undervisat och lett ensembler. Nu ville vi också bjuda in en ny generation med unga musiker, en från varje nordiskt land. Dels för att säkra återväxten, dels för att skapa ett nordiskt nätverk för våra unga musiker i norden. Från Sverige bjöds Annamia Larsson in.

Det hela blev väldigt lyckat. Ungdomssatsningen har fortsatt, liksom idén att ta till vara nästa generation av musiker. Extra glad är jag över att Annamia tog över stafettpinnen och höll i det senaste nordiska hornseminariet i Sverige. Jag har själv åkt på de nordiska hornseminarierna sedan mitten av 80-talet och haft stort utbyte av dessa, både spelmässigt och socialt. Inte minst av det fina nätverk av hornister jag fått i norden. Idag arbetar jag som hornpedagog på Kulturskolan i Linköping och på estetprogrammet på De Geergymnasiet i Norrköping På Musikhögskolan Ingesund arbetar jag med att utbilda lärare för kulturskolan.

Vi är unika i vårt hornsällskap med alla ideella insatser och den fina blandningen av musiker, fritidsmusiker, studenter, elever och pedagoger. Det är verkligen något att vara stolt över.