Lena Forén Naranjo

 

Utnämndes till hedersmedlem 2018 för initiativtagandet
till bildandet av Svenska Hornsällskapet 1993.