Ib Lanzky-Otto


Utnämndes till hedersmedlem 2018 för initiativtagandet
till bildandet av Svenska Hornsällskapet 1993.

 Ib Lanzky-Otto

Ib Lanzky-Otto (1940-2020) föddes i Köpenhamn. Hans familj bodde på Island 1946-1951 när hans far, Wilhelm Lanzky-Otto undervisade i piano och horn vid konservatoriet i Reykjavik och var solohornist i Islands symfoniorkester. Ib började studera horn för sin far vid 16 års ålder och fortsatte sina studier vid Musikhögskolan i Stockholm från 1957, även då för sin far.
1958 blev Ib fast medlem av Hovkapellet. 1961 blev han altererande solohornist i Kungl. Filharmonikerna och 1967 blev han solohornist. Han gick i pension från orkestern 2007.

Kompositörerna Gunnar de Frumerie, Åke Hermanson, Yngve Sköld, Carin Malmlöf-Forssling och Sixten Sylvan har alla skrivit hornkompositioner för Ib. Som solist har Ib spelat i alla de nordiska länderna, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz, Kanada och USA. Han undervisade ofta på sommarkurser och mästarkurser över hela Europa och Amerika.

Ib Lanzky-Otto valdes in i Kungl. Musikaliska Akademin 1991. Han var sedan 2005 hedersmedlem i International Horn Society samt i hornklubbarna på Island och i Danmark.