Leif Wangin


Utnämndes till hedersmedlem 2008 för gediget arbete i samband med
planeringen och genomförandet av Nordiska Hornseminariet i Vara.

Leif Wangin


Leif Wangin är utbildad trombonist vid Musikhögskolan i Malmö. Han har spelat långvarigt i Malmö Symfoniorkester, Norrlandsoperan, Norrköpings Symfoniorkester samt i Östgöta Blåsarsymfoniker. Leif arbetar på Linköpings Kulturskola där han undervisar på alla mässingsinstrument. Han är även dirigent för Hemvärnets Musikkår Östergötland.