Sven Eliasson

 

Utnämndes postumt till hedersmedlem 2000 för sina insatser
som ordförande och sitt stora engagemang i föreningen.

Sven Eliasson Foto: Sten Inge
Foto: Sten Inge


Sven Eliasson fick sin utbildning vid Hvitfeldtska gymnasiet och musikhögskolan i Göteborg, där hans främsta lärare var Albert Linder och Frøydis Ree Wekre. Efter avslutade studier arbetade han under många år som musiker i Regionmusiken i Skövde, där han betydde mycket för musiklivet i regionen. Eliasson var medlem i Svenska Hornsällskapet sedan grundandet 1993 och dess ordförande åren 1998-1999. Efter sin bortgång 1999 tilldelades han postumt Wilhelm Lanzky-Otto-stipendiet. Pengarna skulle vara en grundplåt för ett beställningsverk. Detta realiserades 2011 genom att föreningen tilldelades pengar från Kulturrådet. Beställningen gick till Andrea Tarrodi. Verket uruppfördes 2012.

Titelbladet till Andrea Tarrodis Ekon över Kongahälla
Titelbladet till Andrea Tarrodis
Ekon över Kongahälla.