Våren 2021 kommer vi inte kunna träffas som vanligt men istället för att ställa in har Svenska Hornsällskapet valt att ställa om och planerar nu för digitala träffar och forum i olika format.
Här kommer lite information om kommande händelser:

Martin Florins fond: Vi påminner om att det går att söka medel ur Martin Florins fond, som förvaltas av Svenska Hornsällskapet.
Sista ansökningsdag för året är 30 december. Läs mer på hemsidan. Där finns också ansökningsblanketten att ladda ner.

Movitz nr 47 är på gång och planeras att skickas ut i början av januari.

Wilhelm Lanzky-Ottos stipendiefond: I samband med hedersmedlemmen Ib Lanzky-Ottos bortgång i augusti skapades en möjlighet att lämna bidrag till Wilhelm Lanzky-Ottos stipendiefond.
Stipendiet delas ut till någon som har gjort särskilt viktiga insatser för svenskt hornspel och / eller svensk hornkultur.
Om du vill lämna ett bidrag sätter du in pengar på Svenska Hornsällskapets plusgirokonto 58 31 07-8. Märk inbetalningen ”WLO”.

Pedagogisk träff och årsmöte
Söndag 7 mars ses vi på Zoom
13.00-15.00 Maria Becker är samtalsledare i vårens pedagogiska träff. Alla som är intresserade av att diskutera hornpedagogiska spörsmål uppmanas att delta.
15.30-15.55 Zoomfika. Ta med dig kaffekoppen och bullen till soffan. Klicka in dig till Zoomrummet och se om det dyker upp andra fikasugna medlemmar!
16.00-18.00 Årsmöte
Zoomlänken till dessa träffar kommer att skickas ut i samband med kallelsen till årsmötet.

Hornhelg / Kvartett-tävling
Den traditionella hornkvartettävlingen blir denna gång digital.
- Alla som deltar måste vara medlemmar i Svenska Hornsällskapet.
- Varje kvartett spelar in sina bidrag som filmer.
- Obligatoriskt stycke och tävlingsregler publiceras på hemsidan i januari.
- Söndagen 21 mars är deadline att skicka in bidrag / att anmäla sig.
- Juryn består av Lisa Ford (GSO / HSM, Göteborg), Annamia Larsson (Gävle Symfoniorkester / KMH, Stockholm), Johan Åhnberg (MSO) och Kjersti Vanderloock (Svenska Hornsällskapet).
- Juryn annonserar den vinnande kvartetten under vecka 14.
I perioden från sista anmälningsdag till att den vinnande kvartetten koras kommer det dagligen att publiceras hornfilmer och workshops på vår hemsida.
Ni kommer bl.a. kunna ta del av Jasmin Gomaas tips om hur ni spelar in er själva och juryn kommer att presentera sig.


Mer information om marsaktiviteterna kommer efter årsskiftet.

Vi i styrelsen hoppas att ni får en fortsatt trevlig december och passar på att redan nu önska en

God jul

och ett

Gott nytt hornår!