Ib Lanzky-Otto, legendarisk hornist, en av Svenska Hornsällskapets grundare och även en av våra hedersmedlemmar, har lämnat oss i helgen, nyss fyllda 80. Vi minns en fantastisk musiker och människa. Våra tankar går till Ibs anhöriga.

 
Styrelsen för Svenska Hornsällskapet