På årsmötet valdes en ny styrelse.

Ny ordförande är Kjersti Vanderloock.

De övriga i styrelsen hittar du här!