På årsmötet 7 mars valdes en ny styrelse, som nu har sin bas i Norrland.
Även i tidningsgruppen blev det förändringar.

Styrelsen hittar du här!

Tidningsgruppen hittar du här!