Välkommen till Svenska Hornsällskapet!


Svenska Hornsällskapet (SHS) är en ideell förening med uppdraget att främja hornspelet i Sverige. Vi välkomnar alla hornälskare - professionella, fritidsmusiker, lärare och ungdomar.

SHS vill lyfta fram instrumentet i Sverige bland annat genom att skapa träffar/aktiviteter, värna och dokumentera det svenska hornkulturarvet, jobba för att utöka hornrepertoaren samt informera om aktuella hornhändelser.

Dessutom utkommer vår informativa medlemstidining Movitz två gånger per år.

Styrelseuppdraget flyttar runt i Sverige och har för närvarande sitt säte i Norrland.

Medlemstidningen Movitz sköts av en fristående tidningsgrupp.

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till vårt postgirokonto. Läs mer under Bli medlem! Som medlem får du ta del av våra medlemsförmåner och aktiviteter, och gör dessutom en insats för svenskt hornspel.

Svenska Hornsällskapet - oasen för alla hornentusiaster!