Home Info
Info PDF Skriv ut Skicka sidan


Martin Florin
var en hängiven amatörhornist och medlem i Svenska Hornsällskapet. I samband med hans alltför tidiga bortgång år 2013 samlade hans släkt in pengar till en minnesfond med ändamålet att stödja unga hornister. Svenska Hornsällskapet har fått äran att driva denna fond. Det går nu att söka pengar från fonden, och även donera mer pengar så att fonden kan fortleva och hjälpa fler unga hornister.

 

Läs mer under de olika rubrikerna i vänstermarginalen.

 

Martin FlorinMartin Florin, 3 juni 1971 - 22 mars 2013


Hornisten, ingenjören och SHS-medlemmen Martin Florin härstammade från Stockholm, där han fick sin skolning i Adolf Fredriks Musikklasser. Han gjorde värnplikt i Arméns Musikkår och spelade en tid i Marinens Musikkår. Under studietiden i Norrköping deltog han i studentmusiklivet och var en av grundarna till den ideella orkestern Bråvikens Kammarsymfoniker.

Även på senare år klappade hans hjärta för musiken och han var en synnerligen aktiv fritidshornist i bland annat Orkestern Filialen, Bergslagens Kammarsymfoniker och Katrineholms Symfoniorkester. Strax före sin bortgång valdes han till revisor för Svenska Hornsällskapet.

Martin kännetecknades av en inspirerande drivkraft, rörligt intellekt och smittande musikanteri. Han gick hastigt bort i mars 2013, endast 41 år gammal. Hans familj initierade i samband med hans begravning en insamling som lade grunden till Martin Florins fond.

 
 

Nytt på sidan

fr 9 mar kl 19:00
Alec Frank-Gemmill
lö 10 mar kl 15:00
Alec Frank-Gemmill
sö 11 mar – sö 11 mar
Horncraft
sö 11 mar kl 18:00
Ethel Smyth: Dubbelkonsert
to 22 mar kl 19:00
Radek Baborák
fr 23 mar kl 19:00
Chris Parkes
lö 24 mar – sö 25 mar
SHS:s Årsmöteshelg 25-årsjubileum
lö 24 mar kl 14:00
Radek Baborák
lö 24 mar kl 15:00
Chris Parkes
fr 4 maj kl 19:00
David Cooper - GWO