Home Svenska
PDF Skriv ut Skicka sidan

Välkommen till Svenska Hornsällskapet!


Svenska Hornsällskapet (SHS) är en ideell förening med uppdraget att främja hornspelet i Sverige. Vi välkomnar alla hornälskare - professionella, fritidsmusiker, lärare och ungdomar.

SHS vill lyfta fram instrumentet i Sverige bland annat genom att skapa träffar/aktiviteter, värna och dokumentera det svenska hornkulturarvet, jobba för att utöka hornrepertoaren samt informera om aktuella hornhändelser.

Dessutom utkommer vår informativa medlemstidning Movitz två gånger per år.

Styrelseuppdraget flyttar runt i Sverige och har för närvarande sitt säte i Stockholm.

Medlemstidningen Movitz sköts av en fristående tidningsgrupp.

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till vårt postgirokonto. Läs mer under Bli medlem! Som medlem får du ta del av våra medlemsförmåner och aktiviteter, och gör dessutom en insats för svenskt hornspel.

Svenska Hornsällskapet - oasen för alla hornentusiaster!

 
 

Nytt på sidan

2018-08-10

Kalendern uppdaterad

lö 25 aug kl 18:00
Hornister ur GöteborgsOperans orkester
sö 26 aug kl 16:00
Hornister ur GöteborgsOperans orkester
må 17 sep kl 19:00
Chris Parkes
fr 5 okt kl 12:15
Markus Maskuniitty
sö 7 okt kl 18:00
Stefan Dohr
to 18 okt kl 19:00
Annamia Larsson
fr 19 okt kl 19:00
Annamia Larsson