Fredag 25/3

 

Blå grupp

Kulturskolan

rum 32 (och 22)

Röd grupp

Kupolsalen

Svart grupp

Hedbergska aulan


17.00
 
Drop in och registrering
18.00
 

 
Hornhelgen börjar. Programmet presenteras


18.45
 
Gemensam uppvärmning


19.15 Ensemblespel Ensemblespel Ensemblespel

20.00 Kvällsfika

 

Lördag 26/3

  Blå grupp Röd grupp Svart grupp

09.00
 

 
Gemensam uppvärmning / Spel i storensemble  i Aulan


10.00 Ensemblespel / Publik Masterclass Ensemblespel / Publik Masterclass Masterclass

12.00 Lunch på restaurang Brandstation

13.00 Ensemblespel Ensemblespel Foajeprep

14.00 Transport till Tonhallen Foajespel i Tonhallen

15.00
 

 
Peter & Vargen i Tonhallen


16.00 Återtransport och Fika på kulturskolan Ensemblespel

 16.15 Egen tid Seminarium för pedagoger på Kulturskolan Ensemblespel
  Egen tid

18.00
 

Konsert i GA-kyrkan


19.00 Pizzabuffé på restaurang Brandstation

20.00


 

Kvartettävling Högskoleklassen

i Hedbergskas aula


Öppen scen och buskspel på Kulturskolan


 

Söndag 27/3

09.00
 

Gemensam uppvärmning &
Spel i storensemble


09.30
 

Hornkvartett-tävling


11.45
 

Avslutningskonsert


12.15 Grab and go baguette