Det är dags att söka medel ur Martin Florins fond,
som förvaltas av Svenska Hornsällskapet.
 
Sista ansökningsdag för våren är 30 april.
 
Nästa ansökningsperiod avslutas 30 december.
 
Den som söker behöver inte vara
medlem i Svenska Hornsällskapet.


Läs mer här om hur du söker:

 
 

Välkommen med din ansökan!