På årsmötet valdes en helt ny styrelse. Den nya styrelsen har nu sin bas i Skåne tre år framöver. Även i tidningsgruppen blev det förändringar.

 

Den nya styrelsen består av:

 

Thomas Ekman, ordförande

Jake Maczynski, kassör

Sophia Bergholm, sekreterare

 

Ronnie Granath, ledamot

Karin Brodin, ledamot

Marie Karlsson, ledamot

Joakim Cassagrande, suppleant


Fredrik Torgnysson, revisor

Sofia Nygren, revisorsuppleant


Annmari Wangin, valberedning

Sandra Löfgren, valberedning

 

Den nygamla tidningsgruppen består av:

 

Hans-Erik Holgersson, redaktör

Eva-Tea Lundberg, layout

Anita Andersson

Eileen Thormodsen

Ulrik Bylander

Jasmin Gooma (ny)

Timothy Wendel (ny)